Marka İstanbul = Boğaz

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bakımından önemli değere sahip markalaşma potansiyelinde çok sayıda destinasyonu mevcuttur. Bu potansiyeli planlı, stratejik ve bütüncül bir çabayla (sadece logo tasarlayarak değil!) markalaştırmak Türkiye’nin öncelikli  hedefleri arasına alınmıştır....

Turizm verileri ışığın kent markalaşması

Turizm Verileri... Markalaşmak temelde, rakiplerden kendini ayırt edecek fiziksel bir kimlik yaratıp, bir marka vaadi oluşturup, bilinirliği ve beğeniyi artırarak tercih edilir olabilmektir. Marka olabilmek, tüketicinin algısında hem ekonomik, hem somut-fiziksel ve hem de algısal...

TRENDING RIGHT NOW